ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสระ ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160 โทรศัพท์ : 081-8928127
 
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  ข้อมูลสาธารณสุข
  SRRT รพ.สต.
  แผนที่ รพ.สต.
  โรงเรียน อสม.
  ทำเนียบเจ้าหน้าที่
  ทำเนียบ อสม.
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  สาระสุขภาพ
  ประมวลภาพกิจกรรม
  ที่นี่ รพ.สต.คลองสระ
  สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
  กลุ่มงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  กลุ่มงานควบคุมโรค
 
 
  สสอ.กาญจนดิษฐ์
  รพ.สต.กรูด
  รพ.สต.ช้างขวา
  รพ.สต.ช้างซ้าย
  รพ.สต.ตะเคียนทอง
  รพ.สต.ท่าทอง
  รพ.สต.ท่าทองใหม่
  รพ.สต.ท่าอุแท
  รพ.สต.ทุ่งกง
  รพ.สต.ทุ่งรัง
  รพ.สต.บ้านกงตาก
  รพ.สต.บ้านวังไทร
  รพ.สต.ปากน้ำท่าทอง
  รพ.สต.ป่าร่อน
  รพ.สต.พลายวาส
  รพ.สต.หมู่บ้านตัวอย่าง
  รพ.สต.หัวหมากล่าง
 
16 มีนาคม 2564นายธรรมรงค์ มณ์โชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ มอบหมายให้
นางสาวกาญจนา พรหมอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระเป็นประธานในพิธี
เปิดโครงการ
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 35 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 16  มีนาคม  2564
 
รายละเอียดกิจกรรม :

16 มีนาคม 2564นายธรรมรงค์ มณ์โชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา พรหมอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "เฝ้าระวังและส่งสริมการบริโภคอาหารปลอดภัยในตำบลคลองสระ" ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสระกล่าวรายงาน สภาพปัญหา ในปัจจุบันและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ครู และวิทยากรจากรพ.สต.ช้างซ้ายนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสระ โรงเรียนบ้านม่วงลีบ โรงเรียนวัดคงคาล้อมและโรงเรียนอนุบาล

บ้านคลองสระเข้าร่วมอบรม จำนวน 45 คน ณ ห้องประชุมรพ.สต.คลองสระ จัดโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสระร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร

ส่วนตำบลคลองสระ

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่