ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสระ ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160 โทรศัพท์ : 081-8928127
 
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  ข้อมูลสาธารณสุข
  SRRT รพ.สต.
  แผนที่ รพ.สต.
  โรงเรียน อสม.
  ทำเนียบเจ้าหน้าที่
  ทำเนียบ อสม.
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  สาระสุขภาพ
  ประมวลภาพกิจกรรม
  ที่นี่ รพ.สต.คลองสระ
  สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
  กลุ่มงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  กลุ่มงานควบคุมโรค
 
 
  สสอ.กาญจนดิษฐ์
  รพ.สต.กรูด
  รพ.สต.ช้างขวา
  รพ.สต.ช้างซ้าย
  รพ.สต.ตะเคียนทอง
  รพ.สต.ท่าทอง
  รพ.สต.ท่าทองใหม่
  รพ.สต.ท่าอุแท
  รพ.สต.ทุ่งกง
  รพ.สต.ทุ่งรัง
  รพ.สต.บ้านกงตาก
  รพ.สต.บ้านวังไทร
  รพ.สต.ปากน้ำท่าทอง
  รพ.สต.ป่าร่อน
  รพ.สต.พลายวาส
  รพ.สต.หมู่บ้านตัวอย่าง
  รพ.สต.หัวหมากล่าง
 
วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. ทีมหมอครอบครัว รพ.สต.
คลองสระ แพทย์แผนไทยร่วมกับพยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการสาธารณสุข ลง
เยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ที่ได้รับการส่งต่อจากระบบเยี่ยมบ้าน (smart
coc) จำนวน 1ราย ในพื้นที่หมู่ที่ 2 เพื่อประเมินความสามารถในการทำกิจวัตร
ประจำวัน (ADL) พบว่า อาการคงเดิม ตอบสนองช้าพลิกตะแคงตัวได้เอง และนัด
เปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ และสายยางให้อาหาร วันที่ 5/4/64
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 12 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 23  มีนาคม  2564
 
รายละเอียดกิจกรรม :

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. ทีมหมอครอบครัว รพ.สต.คลองสระ แพทย์แผนไทยร่วมกับพยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการสาธารณสุข ลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ที่ได้รับการส่งต่อจากระบบเยี่ยมบ้าน (smart coc) จำนวน 1ราย ในพื้นที่หมู่ที่ 2 เพื่อประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน (ADL) พบว่า อาการคงเดิม ตอบสนองช้าพลิกตะแคงตัวได้เอง และนัดเปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ และสายยางให้อาหาร วันที่ 5/4/64

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่