ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสระ ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160 โทรศัพท์ : 081-8928127
 
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  ข้อมูลสาธารณสุข
  SRRT รพ.สต.
  แผนที่ รพ.สต.
  โรงเรียน อสม.
  ทำเนียบเจ้าหน้าที่
  ทำเนียบ อสม.
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  สาระสุขภาพ
  ประมวลภาพกิจกรรม
  ที่นี่ รพ.สต.คลองสระ
  สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
  กลุ่มงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  กลุ่มงานควบคุมโรค
 
 
  สสอ.กาญจนดิษฐ์
  รพ.สต.กรูด
  รพ.สต.ช้างขวา
  รพ.สต.ช้างซ้าย
  รพ.สต.ตะเคียนทอง
  รพ.สต.ท่าทอง
  รพ.สต.ท่าทองใหม่
  รพ.สต.ท่าอุแท
  รพ.สต.ทุ่งกง
  รพ.สต.ทุ่งรัง
  รพ.สต.บ้านกงตาก
  รพ.สต.บ้านวังไทร
  รพ.สต.ปากน้ำท่าทอง
  รพ.สต.ป่าร่อน
  รพ.สต.พลายวาส
  รพ.สต.หมู่บ้านตัวอย่าง
  รพ.สต.หัวหมากล่าง
 
วันที่ 30 มีนาคม 2564นายสราวุธ เช่นพรหม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลคลองสระเข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่บุคลากรสาธารณสุขและเครือข่าย
ในการตรวจเตือน เฝ้าระวัง เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในระดับพื้นที่ รุ่นที่ 1 โดยมีนางอรณัส ยวงทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานบุหรี่และสุรา ณ ห้องประชุมโรงแรมนิภาการ์เด้น
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 7 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 30  มีนาคม  2564
 
รายละเอียดกิจกรรม :

วันที่ 30 มีนาคม 2564นายสราวุธ เช่นพรหม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสระเข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่บุคลากรสาธารณสุขและเครือข่าย

ในการตรวจเตือน เฝ้าระวัง เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับพื้นที่ รุ่นที่ 1 โดยมีนางอรณัส ยวงทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานบุหรี่และสุรา ณ ห้องประชุมโรงแรมนิภาการ์เด้นอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่