ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสระ ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160 โทรศัพท์ : 081-8928127
 
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  ข้อมูลสาธารณสุข
  SRRT รพ.สต.
  แผนที่ รพ.สต.
  โรงเรียน อสม.
  ทำเนียบเจ้าหน้าที่
  ทำเนียบ อสม.
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  สาระสุขภาพ
  ประมวลภาพกิจกรรม
  ที่นี่ รพ.สต.คลองสระ
  สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
  กลุ่มงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  กลุ่มงานควบคุมโรค
 
 
  สสอ.กาญจนดิษฐ์
  รพ.สต.กรูด
  รพ.สต.ช้างขวา
  รพ.สต.ช้างซ้าย
  รพ.สต.ตะเคียนทอง
  รพ.สต.ท่าทอง
  รพ.สต.ท่าทองใหม่
  รพ.สต.ท่าอุแท
  รพ.สต.ทุ่งกง
  รพ.สต.ทุ่งรัง
  รพ.สต.บ้านกงตาก
  รพ.สต.บ้านวังไทร
  รพ.สต.ปากน้ำท่าทอง
  รพ.สต.ป่าร่อน
  รพ.สต.พลายวาส
  รพ.สต.หมู่บ้านตัวอย่าง
  รพ.สต.หัวหมากล่าง
 
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น.
นายสราวุธ เช่นพรหม ผู้อำนวยการ รพ.สต.คลอสระ
และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.คลองสระร่วมกับ ว่าที่ร้อยตรี
เอกชัย ชูนาค ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุข
อำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แลอสม. หมู่ที่ 2 และ 10
ต้อนรับว่ที่ร้อยโทสมชาย เรืองจันทร์ นายอำเภอ
กาญจนดิษฐ์ ฌตรวจยี่ยบ้านคนไข้พระบรมราชนเคราะห์
จำนวน 2 ราย ณ หมู่ที่ 2 บ้านวงลีบ และ หมู่ที่ 10 บ้านปาก
ฮาย ตำบลคลองสระ เพื่อห้กำลังใจและมอบสิ่งของเครื่องใช้
ที่จำเป็นให้ทั้งสอดรอบครัว
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 14 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 22  กุมภาพันธ์  2564
 
รายละเอียดกิจกรรม :

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. นายสราวุธ เช่นพรหม ผู้อำนวยการ รพ.สต.คลอสระ และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.คลองสระร่วมกับ ว่าที่ร้อยตรี เอกชัย ชูนาค ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แลอสม. หมู่ที่ 2 และ 10          ต้อนรับว่ที่ร้อยโทสมชาย เรืองจันทร์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ ฌตรวจยี่ยบ้านคนไข้พระบรมราชนเคราะห์ จำนวน 2 ราย ณ หมู่ที่ 2 บ้านวงลีบ และ หมู่ที่ 10 บ้านปากฮาย ตำบลคลองสระ เพื่อให้กำลังใจและมอบสิ่งของเครื่องใช้    ที่จำเป็นให้ทั้งสอดรอบครัว

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่